Szczegóły szkolenia

Szkolenie okresowe

Opis szkolenia

Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć. Obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: D; D+E; D1 i D1+E oraz C, C+E, C1, C1+E.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
  1. 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.
  2. 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r. - D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.
  3. 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r., D1 lub D od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 30 grudnia 2000 r.
  4. 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r., D1 lub D od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
  5. 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., D1 lub D od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r. 6. 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r..
close

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka