Szczegóły szkolenia

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca

Opis szkolenia

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

Skierowany jest do kierowców, którzy uzyskali Kwalifikację wstępną w ramach Kwalifikacji wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E a zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, C1+E. Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 70 godzin. Podzielonych na:
a. cześć teoretyczna 65 godzin
b. część praktyczną 5 godzin

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Skierowany jest do kierowców uzyskali Kwalifikację wstępną w ramach Kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E a zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji wstępnej, zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E. Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 70 godzin. Podzielonych na: a. Cześć teoretyczna 65 godzin
b. Część praktyczną 5 godzin
close

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka