Szczegóły szkolenia

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

Opis szkolenia

Skierowana jest do osób, które ukończyły 21 lat (w przyp. kat. C, C+E uzyskanej po 10.09.2009 r.) oraz 23 lat (w przyp. kat. D, D+E uzyskanej po 10.09.2008 r.)

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej prowadzone są w formie kursu kwalifikacyjnego obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie:
 1. części podstawowej - dla prawa jazdy wszystkich kategorii,
 2. części specjalistycznej – dla prawa jazdy kategorii:

  a. C, C+E, C1 i C1+E
  b. D, D+E, D1i D1+E

Część specjalistyczną kursu kwalifikacyjnego przeprowadza się wyłącznie po zakończeniu jego części podstawowej.
Kurs kwalifikacji wstępnej trwa 140 godzin. W skład szkolenia wchodzą:
 1. część podstawowa trwająca minimum 97 godzin
 2. część specjalistyczna podzieloną na:
  a. zajęcia teoretyczne – minimum 33 godzin
  b. zajęcia praktyczne podzielone na jazdę w ruchu drogowym 8 godzin oraz jazdę w warunkach specjalnych 2 godziny
close

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka