Szczegóły szkolenia

Kwalifikacja Wstępna

Opis szkolenia

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej prowadzone są w formie kursu kwalifikacyjnego obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie:
 1. części podstawowej - dla prawa jazdy wszystkich kategorii,
 2. części specjalistycznej – dla prawa jazdy kategorii:
  a. C, C+E, C1 i C1+E
  b. D, D+E, D1i D1+E

Część specjalistyczną kursu kwalifikacyjnego przeprowadza się wyłącznie po zakończeniu jego części podstawowej. Kurs kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin.
W skład szkolenia wchodzą:
 1. część podstawowa trwająca 195 godzin
 2. część specjalistyczna podzieloną na:
  a. Zajęcia teoretyczne – minimum 65 godzin
  b. Zajęcia praktyczne podzielone na jazdę w ruchu drogowym 16 godzin oraz jazdę w warunkach specjalnych 4 godziny
close

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka