Czym jest ninejsza platforma?

Hanibolt jest nowoczesną platformą e-learningową stworzoną dla wsparcia procesu kształcenia kierowców zawodowych. Nasz system pozwala na wygodną i tanią organizację wszystkich rodzajów następujących szkoleń:

  • Kursów Kwalifikacji Wstępnej
  • Kursów Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej
  • Szkoleń Okresowych

Wiadomości

Dostępne szkolenia

Kurs prawa jazdy kategorii B.
Czas trwania: 30 h

Teoretyczny kurs na prawo jazdy kategorii B. Materiał dydaktyczny, testy, egzamin próbny.

Kwalifikacja Wstępna

Szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej prowadzone są w formie kursu kwalifikacyjnego obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

Skierowana jest do osób, które ukończyły
21 lat (w przyp. kat. C uzyskanej po 10.09.2009 r.) oraz 23 lat (w przyp. kat. D uzyskanej po 10.09.2008 r.)

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe prowadzone jest
w formie kursu okresowego lub w formie
cyklu zajęć.

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E
bądź dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+EA

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka